Kraj vyplatí stipendia dalším vysokoškolákům

Vysokoškolské stipendium dostane v aktuálním akademickém roce osmnáct nových studentů. Karlovarský kraj se tak snaží u mladých lidí vzbudit zájem o studium a zároveň je motivovat k tomu, aby po ukončení vysoké školy neodcházeli z našeho regionu.

Vyhověno bylo všem žadatelům, kteří projevili o stipendium zájem a splnili podmínky dotačního programu. Celkové náklady na pokrytí stipendií pro osmnáct nových studentů dosahují částky 432 tisíc korun.

Stipendijní program je určen pro všechny studenty vysokých škol, kteří mají trvalé bydliště na území regionu a kteří absolvovali první ročník studia. Pokud splní požadované podmínky, mohou získat 24 tisíc korun ročně. Stipendia současně nadále pobírají i studenti, kterým už kraj příspěvek schválil v minulých letech. Více informací o možnostech získaní podpory najdete na Školském portále Karlovarského kraje.

Zdroj: kr-karlovarsky.cz

zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb