Křesadlo 2017

Znáte ve svém okolí člověka, který dobrovolně věnuje svůj čas a sílu veřejně prospěšné činnosti?

Nominujte jej na cenu Křesadlo!

Dobrovolnické centrum Vlaštovka při Mateřském centru Karlovy Vary připravuje již 11. ročník udílení cen Křesadlo.  Za rok 2017 převezmou tuto cenu čtyři dobrovolníci z Karlovarského kraje.

Věnujte, prosím, chvilku času zamyšlení nad člověkem, který by si podle Vás cenu Křesadlo zasloužil, a napište pečlivě svou nominaci. Návrh musí obsahovat základní osobní data a kontaktní spojení na kandidáta, popis činnosti kandidáta ceny a důvody pro jeho navržení, stručnou charakteristiku a kontaktní spojení na navrhovatele. Kandidát musí souhlasit s nominací a důvody, proč byl navržen.

Nominační formulář najdete na níže a vyplněný zašlete do 28. března 2018 na adresu Mateřské centrum Karlovy Vary, z. s., Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary nebo e-mailem na mckv@seznam.cz.

Záštitu nad předáváním cen Křesadlo 2017 převzal náměstek hejtmanky Karlovarského kraje, pan Mgr. Petr Kubis a primátor města Karlovy Vary, pan Ing. Petr Kulhánek. Slavnostní ceremoniál udílení cen se bude konat 27. 4. 2018 od 18.00 hodin v Parkhotelu Richmond.

 

formular_kresadlo_17 ke stažení

 

Zdroj: www.materske-centrum.cz

zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb