Studujte na na Katedře německých a rakouských studií a získejte dvojí diplom

Umíte německy? Líbí se vám možnost získat dvojí diplom nebo vyjet během studia do zahraničí? Katedra německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy nabízí několik zajímavých oborů s možností získání dvojího diplomu. Dlouhodobě spolupracuje s německou organizací DAAD, která poskytuje zahraniční stipendia českým studentům, případně katedra svým studentům umožňuje vyjet od zahraničí také v rámci programu Erasmus+.

Katedra německých a rakouských studií  nabízí tyto obory:

  • Binacionální bakalářský obor Česko-německá studia / Deutsch-Tschechische Studien akreditovaný ve spolupráci s Univerzitou Řezno umožňuje studentům získat znalosti o německy mluvících zemích a česko-německých vztazích z pohledu moderních dějin, společenských a ekonomických věd, jazykovědy a interkulturní komunikace.

    Všem absolventům oboru je udělen dvojí diplom (double-degree), s nímž budou oprávněni užívat tituly Bc. a B.A. podle příslušných národních legislativ. Další informace o oboru

  • Binacionální magisterský obor Německá a středoevropská studia / Deutsche und Mitteleuropäische Studien akreditovaný ve spolupráci s Pedagogickou univerzitou v Krakově je založen interdisciplinárně. Opírá se zejména o přístupy moderních a soudobých dějín, politických věd a věd o kultuře. Studentům nabízí možnost zaměřit se na Německo a střední Evropu. Absolventi oboru získávají dvojí diplom (double-degree). Další informace o oboru

  • Navazující magisterský obor Mezinárodní teritoriální studia / specializace Německá a rakouská studia je od roku 1994 zařazen do programu DAAD Deutschsprachige Studiengänge in MOE/GUS). Studium má interdisciplinární charakter a využívá metody a přístupy moderních a soudobých dějin, politických věd a mezinárodních vztahů. Studenti se mohou soustředit na politický, právní, hospodářský, sociální a kulturní vývoj německy mluvících zemí ve středoevropském a šířeji také evropském kontextu. Další informace o oboru

  • Anglickojazyčný magisterský obor Central European Comparative Studies věnuje pozornost na Německo, Rakousko a visegrádské země a jejich vztahy k sousedním regionům. Studium se zakládá zejména na komparaci politických systémů ve 20. století a politického vývoje po roce 1990 a ekonomických, společenských a kulturních proměn v průběhu 19. a 20. století. Obor je možné jej studovat v prezenční i kombinované formě.Další informace o oboru

  • Magisterský obor Středoevropská komparativní studia je vyučován v kombinované formě. Studentům zprostředkovává znalosti a analyticko-syntetické dovednosti zaměřené na moderní dějiny a současný vývoj střední Evropy. Dalši informace o oboru

Zdroj: nicm.cz
zpracoval/vložil: Martin Ivány

 

Autor příspěvku: ICM Cheb