Soutěž ke Dnům evropského dědictví 2018

Navštivte památky a akce v rámci Dnů evropského dědictví 2018 a pomocí aplikace „Dny Evropského dědictví“ pošlete fotografie navštívených objektů

 1. Základní popis
 1. Principem soutěže je navštívit památky a akce v rámci Dnů evropského dědictví 2018 v termínu od 1. do 30. září 2018 (EHD 2018) a pomocí aplikace „Dny Evropského dědictví“ zaslat fotografie navštívených objektů. Seznam všech přihlášených objektů a akcí k EHD 2018 naleznete v mobilní aplikaci ale také na stránkách www.historickasidla.cz – katalog památek a akcí EHD 2018.
 2. Soutěžícím je každý, kdo se k soutěži zaregistruje a bude využívat mobilní aplikaci.
 3. Soutěžící se snaží navštívit a vyfotografovat co nejvíce objektů a zúčastnit se akcí přihlášených k EHD 2018, za což získává body.
 4. Výhercem se stane Soutěžící, který získá nejvíce bodů.
 1. Postup
 1. Stáhnete si mobilní aplikaci do vašeho telefonu z adresy http://www.historickasidla.cz/mobile-app/ehd/ kde zvolíte, zda máte telefon Android nebo iOS.
 2. V soutěžní dny – od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018 navštivte některý z objektů či akcí přihlášených k EHD 2018.
 3. Pokud budete u objektu (do 75 m) a otevřete mobilní aplikaci „Dny Evropského dědictví“ objeví se Vám ikona fotoaparátu, pomocí kterého můžete vkládat fotografie do soutěže. Fotografie se automaticky vloží do systému a zobrazí se na www.historickasidla.cz .
 4. Registraci do soutěže provedete tak, že před prvním fotografováním památky vás aplikace vyzve k registraci pomocí formuláře, kde zadáte: křestní jméno, věk, PSČ města, kde bydlíte, e-mailová adresa, telefon. Vaše křestní jméno se bude zobrazovat na webových stránkách Sdružení (například u průběžných výsledků)
 5. Vše si můžete zkontrolovat na webových stránkách.
 6. Za každou navštívenou památku (objekt či akci) získáváte body, které se Vám načítají do Vašeho účtu.

III. Bodování v soutěži

 1. Za každou navštívenou památku (objekt či akci) získáváte jeden bod.
 2. Podle obdržených bodů je sestaven i následný žebříček všech Soutěžících.
 1. Vyhodnocení soutěže
 1. Soutěž je hodnocena průběžně – na webových stránkách je zveřejňováno průběžné hodnocení  – pořadí dle obdržených bodů.
 2. Na závěr bude vyhodnocen ten Soutěžící, který navštívil nejvíce objektů a akcí, přihlášených k EHD 2018 v době od 1. do 30. září 2018, tedy získal nejvíce bodů.
 3. Ceny
   • účastník soutěže s největším počtem bodů získává ubytování v jednom z členských měst Sdružení v hodnotě 5 000,- Kč během roku 2019
   • účastník soutěže s druhým největším počtem bodů získává ubytování v jednom z členských měst Sdružení v hodnotě 4 000,- Kč během roku 2019
   • účastník soutěže s třetím největším počtem bodů získává ubytování v jednom z členských měst Sdružení v hodnotě 3 000,- Kč během roku 2019
 • Obecná pravidla soutěže
 1. Soutěž bude probíhat v termínu uvedeném v zadání soutěže.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěží včetně práva soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit, avšak vždy s účinností pro nové soutěžní kolo následující po dni přijetí takových změn či doplnění, resp. rozhodnutí o zrušení soutěže.
 3. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 4. Ve sporných případech si Organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 5. Pokud je součástí soutěže hlasování, je zakázáno jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a Soutěžící bude ze soutěže vyloučen.
 6. Bude-li mít Organizátor podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Soutěžícího, či jiné osoby, která Soutěžícímu napomohla či mohla napomoci, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Soutěžícího, či jiné osoby, která Soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k umístění, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly.
 7. Pravidla jsou zveřejněna před zahájením soutěže. Souhlas s těmito pravidly soutěže vyjadřuje Soutěžící tím, že se soutěže zúčastní.
 8. Soutěžící, kteří se umístí na předních příčkách, budou zveřejněni na webových stránkách a zároveň budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu, svého osobního profilu nebo jiným vhodným způsobem.
 9. Soutěž Sdružení je určena pro všechny občany EU.
 10. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a děti zaměstnanců sekretariátu Sdružení.
 11. Soutěžící souhlasí s veřejným prezentováním svých soutěžní ch fotografií.

Účastí v soutěži každý účastník soutěže potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Zdroj: cheb.cz
zpracoval/vložil: Martin Ivány

 

Autor příspěvku: ICM Cheb