Střední školy v Karlovarském kraji otevřou nové obory

​Malíř a lakýrník a Řezník – uzenář, to jsou dva obory vzdělávání, které budou nově nabízet střední školy v našem regionu od příštího školního roku. V obou dvou případech se počítá s otevřením tříd až pro třicet šest studentů. Karlovarský kraj tak reaguje na poptávku zaměstnavatelů, kterým dlouhodobě chybí kvalifikovaná pracovní síla. Zájem o otevření oborů však projevili i samotní žáci základních škol a jejich rodiče.

První z nově nabízených oborů bude v denní formě vyučován na Střední odborné škole stavební Karlovy Vary. Jeho absolventi najdou uplatnění jak ve stavebnictví, kde mohou pracovat jako malíři, lakýrníci a natěrači, tak i ve strojírenství. „Jedná se o obor, který se zde v minulosti vyučoval, ale kvůli nezájmu uchazečů byl po několikaletém nenaplnění vymazán z rejstříku škol a školských zařízení. Na základě zvýšení poptávky nejen ze strany žáků a rodičů, ale také ze strany zaměstnavatelů, kdy škola vedla jednání s představiteli Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů, byla podána žádost o jeho opětovné otevření. Pro výuku oboru má škola dostatečné materiální, technické i personální zajištění,“ upřesnil radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč.

Druhý zmiňovaný obor, jenž ve vzdělávací nabídce středních škol zřizovaných Karlovarským krajem doposud chyběl, bude otevřen na Integrované střední škole Cheb. Ta má s výukou budoucích řezníků rovněž dlouholeté zkušenosti, a tak může poskytnout potřebné zázemí i pedagogy. „V obou dvou případech se však počítá s tím, že se nepodaří naplnit celé třídy žáky, a proto budou tyto obory kombinovány s jinými obory vzdělávání v rámci víceoborových tříd,“ uvedl Jaroslav Bradáč.

Karlovarský kraj také počítá s rozšířením výuky střední policejní školy v Sokolově. „Chtěli bychom, aby se zde v příštím školním roce otevřely dvě třídy maturitního oboru Bezpečnostně právní činnost, do kterého letos na ISŠTE v Sokolově nastoupilo 26 žáků. Zároveň intenzivně jednáme s ministerstvem obrany o otevření pobočky střední vojenské školy, kde by od nového školního roku studovali specialisté vzdušných sil se zaměřením na strojírenství,“ doplnila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Zdroj: kr-karlovarsky.cz
zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb