Chebské dvorky 2019

Galerie 4 pořádá open air festival uměleckých projektů s mezinárodní účastí, CHEBSKÉ DVORKY, 17. ročník proběhne od 13. do 15. června.

Festival přináší výběr z aktuálního kulturního světa. Historické jádro města Chebu se stane centrem setkání umělců a příznivců umění z Čech i ze zahraničí.Pořadatelem je Galerie 4 – galerie fotografie, p. o. Karlovarského kraje.

Na zdech, plotech i zábradlích, ve vzduchu a na zemi se ocitnou fotografie, malby, kresby, prostorové instalace a objekty. Představíme výtvarné a fotografické projekty studentů a uměleckých seskupení, obrazy a fotografie profesionálů i nadaných amatérů, divadelní představení, filmové projekce či koncerty, performance, prezentace nezávislých designerů a módních návrhářů. Pro malé i velké jsou připraveny tvůrčí dílny pod vedením lektorů, kde si vyzkouší svůj um či zručnost. K volnému užití, za dohledu dospělého doprovodu, jsou nachystány hry i soutěže pro děti. S vystavujícími je možnost setkání na piknikových akcích, většina autorů však pobývá u svých prezentací v průběhu celé akce.

Výstavy jsou přístupné od 10.00 do 18.30, kulturní program od 10.30 do 23.00. Bezbariérový přístup možný na všechna místa konání. Podrobné informace v kompletním programu s festivalovou mapkou.

Zdroj: http://chebskedvorky.galerie4.cz/
zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb