Stále ještě můžete soutěžit s projektem Kraje pro bezpečný internet

Až do 15. listopadu mohou žáci a studenti ze základních a středních škol v regionu soutěžit s projektem Kraje pro bezpečný internet. Pro děti je připraven online kvíz, díky kterému se dozví důležité informace o bezpečném užívání informačních technologií. Na úspěšné řešitele navíc čekají zajímavé ceny od partnerů projektu.

Pro žáky a studenty jsou přichystány e-learningové lekce a krátké videospoty, na něž navazuje soutěžní online kvíz. Po správném zodpovězení všech kvízových otázek z oblasti bezpečného chování na internetu jsou zařazeni do losování o hodnotné ceny. Ti zvídavější si mohou zasoutěžit i v Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti. Vítěz krajského kola následně postupuje do celostátního finále. Ceny do soutěží věnovali partneři projektu, mezi něž patří sdružení CZ. NIC a společnosti Microsoft a GORDIC.

„Soutěžní online kvíz je pro děti připraven hravou formou, díky čemuž se učí osvojovat si bezpečné chování v prostoru internetu. Žáci se do kvízu zapojují rádi, jelikož za jeho úspěšné splnění mají možnost vyhrát velice pěkné ceny. Výhodou této soutěže je, že se do ní mohou děti zapojit jak samy doma, tak například s vyučujícím a ostatními spolužáky během hodiny IT ve škole,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis.

Projekt Kraje pro bezpečný internet je v úzké spolupráci s Policií ČR realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. Jeho hlavním cílem je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě e-learningových lekcí pro žáky a studenty vytvořeny také edukativní materiály pro pedagogy, rodiče, seniory, policisty či veřejnost. Bližší informace včetně soutěžního kvízu najdou zájemci na webových stránkách projektu www.kpbi.cz.

Zdroj: kr-karlovarsky.cz
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb