Muzeum spustí výstavu „Tři kostely, tři příběhy“ online

Muzeum Karlovy Vary

VÝSTAVA

do 13. 12. 2020 Tři kostely, tři příběhy

Autorská výstava Muzea Karlovy Vary prezentuje archeologické výzkumy tří zaniklých kostelů řádu křižovníků s červenou hvězdou v Karlovarském kraji. Jedná se o kostel sv. Linharta

v karlovarských lázeňských lesích, kostel sv. Mikuláše pod Krudumem a původní gotický kostel sv. Maří Magdalény v Karlových Varech.

Kostely výstava představuje prostřednictvím textově a fotografiemi bohatých panelů

a množství archeologických nálezů i v kontextu jejich doložené hmotné kultury, umístění

v sídelní krajině a dokladů o jedné z jejich primárních funkcí – pohřbívání. Vystavené nálezy pak dotvářejí atmosféru románsko – gotického období, kdy i našem regionu v rámci kolonizace krajiny vznikala významná duchovní centra, jejichž význam by neměl být zapomenut ani dnes.

DALŠÍ AKCE

Muzeum Karlovy Vary se rozhodlo v listopadu nepořádat přednášky a další akce s ohledem na nejasnou situaci ve vývoji koronavirové krize. I za předpokladu, že by v listopadu došlo ke znovuotevření expozic a mohly by se další akce konat, nepovažuje muzeum v dané situaci za odpovědné přednášky konat. 

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE

Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla připravená k 150. výročí existence muzea, přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Prohlídka začíná u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, návštěvníci projdou dále odděleními přibližujícími založení lázní, vývoj lázeňské léčby, proměny architektury Karlových Varů, společenský a kulturní život lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu. Expozice v druhém patře představuje přírodu a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné období těžby rud

a neméně významnou tradici cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr expozice je pak věnován dramatickému 20. století.

Celou expozici doplňuje množství multimediálních prvků – prezentací na dotykových obrazovkách, doplňujících projekcí, kvízů, nahrávek, nejrůznější exponáty je rovněž možné vyzkoušet vlastníma rukama.

Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email: novalouka@kvmuz.cz

Otevřeno st-ne 10-17 hodin, www.kvmuz.cz

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času – dějiny města, geologie a mineralogie Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století rozšířené o novou expozici hornictví ve sklepení, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika

a mincovnictví. Unikátní knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví

a hutnictví přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia

a hudebního skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis – zemědělské stroje, nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace, jáchymovské demolice.

Součástí je výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské oblasti. Výstava rozdělená do několika tématických sekcí prezentuje kolem stovky zajímavých exponátů

od hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká a lidová ztvárnění hudebního života.

Adresa: Náměstí Republiky 37, 362 51 Jáchymov, tel. 736 754 831, email: mincovna@kvmuz.cz

Otevřeno st-ne 10-17 hodin, www.kvmuz.cz

Knihovna Muzea Karlovy Vary

Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví a kraji západočeských lázní.

Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz

Studovna pro odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9 – 12, 13 – 18 hodin, ve středu 9 – 12, 13 – 16 hodin. Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz

Zdroj: www.kvmuz.cz
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb