Výzva MŠMT: Letní kempy 2021

Vážení přátelé z organizací,

obracíme se na Vás s informací k nově vyhlášené dotační výzvě MŠMT „Letní kempy 2021“. Výzva cílí na realizaci tzv. letních kempů v období 1.7.31. 8. 2021 v podobě aktivit pro skupinu nejméně 15 dětí v 5 po sobě jdoucích dnech. Kempy mohou mít formu příměstskou (dítě chodí přespávat domů), či pobytovou. Cílová skupina výzvy jsou děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku (poslední rok MŠ a 1.–9. třída ZŠ).

Účelem výzvy jsou tyto body:

  • podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci;
  • propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku;
  • obnovit pracovní a studijní návyky dětí;
  • podpořit zájem dětí o vzdělávání;
  • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí;
  • podpořit návyky zdravého životního stylu;
  • podpořit pohybové aktivity dětí;

Domníváme se, že většina aktivit, která probíhá v našich organizacích přesně splňuje účel vyhlášené výzvy.

Za realizaci jednoho letního kempu (5 dnů aktivit pro 15 dětí) je realizátorovi poskytnuta dotace ve výši 45 000 Kč. MŠMT na výzvu alokovalo 100 mil. Kč. O dotaci je možné požádat v období 6.4.30.4.2021, hodnotí se pouze splnění formálních požadavků a v případě větší poptávky než je alokace výzvy bude rozhodovat čas podání žádosti. Neváhejte proto s podáním Vašich žádostí.

Více informací o výzvě Letní kempy 2021 naleznete na webu MŠMT: https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021

Zdroj: MŠMT
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb