1. část Letního vzdělávacího kempu pro děti ZŠ je úspěšně za námi!

Tisková zpráva KRDMK, z. s.

Křížovnického 99/4, Cheb, 350 02
Text: Pavla Polanová, fotografie: Pavla Polanová

Ve dnech 19. – 23. 7. 2021 jsme v bývalých prostorách ICM Cheb na adrese Křížovnická 99/4, Cheb uspořádali 1. turnus Letního vzdělávacího kempu pro děti, které navštěvují 2. ZŠ v Chebu. Tento týden byl věnován dětem z 1. – 3. tříd.
            Účelem kempu bylo podpořit děti nejen v opakování základního učiva, ale také společně se bavit, spolupracovat, hrát hry, posílit kamarádské vztahy.          
Čas s námi trávila také velmi přátelská a veselá dobrovolnice Maria z Islandu, která s dětmi komunikovala  v anglickém jazyce a denně pro ně vedla hodinu – Učíme se AJ. V případě potřeby jsme dětem pomáhali s překladem, ale bylo fantastické sledovat, jak se děti přizpůsobily a pracovaly, i když zcela nerozuměly obsahu.
            Děti se učily pomocí připravených pracovních listů, kde plnily úkoly jednotlivě i skupinově. Procvičovali jsme např. správné pořadí písmen v abecedě, slova začínající na jednotlivá písmenka, rozšiřování slovní zásoby pomocí křížovek, poznávání geometrických tvarů, psaní slov i čtení. Drželi jsme se hesla – Učení hrou. Děti nejvíce bavilo soutěžení ve skupinkách, když soupeřily, kdo nejrychleji vyluští krátké tajenky. Vzájemně se doplňovaly a podporovaly a odměnou byl získaný bod za výhru.
            Další velmi oblíbenou činností bylo společné hraní her ve venkovních i vnitřních prostorách. Zahráli jsme jich opravdu mnoho, ale nejvýraznější byla hra Chaos. Počasí nám dovolilo hrát hru v místním parku, kde byly schované kartičky s čísly a herní deska s kostkou. Po hodu kostky zjistily, které číslo hledají, musely ho vyhledat, splnit úkol a tak postupovaly dál. Cílem hry bylo dostat svou figurku do cíle jako první. Děti si hru oblíbily a hrály s velkým nadšením. Také jsme společně prošli naši outdoorovou hru Drak Koroňák v Městských sadech. Koroňák měl takový úspěch, že si ji děti chtěly projít i se svou rodinou.
            Skvělý zážitek pro nás i děti byl den strávený na místní komunitní zahrádce, kde si každý upekl svůj chleba. Odpoledne za námi dorazili jejich rodiče a společně jsme poseděli a děti při tom vyprávěly o svých zážitcích. Například vyprávěly, jak za námi dorazil pan Vilém z Bublavské záchranné stanice Drosera. Přivezl s sebou tři sovičky, o kterých nám povyprávěl a jednu si mohly s ochrannou rukavicí podržet a pohladit i se s ní vyfotit.
Poslední den kempu se nesl ve znamení loučení a prevence proti úrazům s programem VZPoura. Přijela za námi paní, která má za sebou vážnou dopravní nehodu a nyní žije na vozíčku. Vyprávěla o lehkovážném přístupu a následné nehodě, kdy se zranila. Děti ji naslouchaly a spolupracovaly při pokládaných otázkách. Cílem této akce je naučit se předcházet těmto situacím a zbytečně neriskovat své zdraví.
            Na páteční odpoledne jsme pozvali rodiče na loutkové představení, na které děti společně s vedoucí pilně nacvičovali pohádky O kůzlátkách a O červené Karkulce. Obě představení sklidily obrovský potlesk a dětičky velice těšilo, že své rodiny překvapily a potěšily.
            Kemp se nám velmi vydařil.

Autor příspěvku: ICM Cheb