Drogy a jiné závislosti

Anonymní alkoholici – CAMINO-cesta

Klášter premonstrátů Teplá č. p. 1,36401,Teplá

720 445 904
www.anonymnialkoholici.cz/

Armáda spásy v České republice, Centrum sociálních služeb Armády spásy KV

Nákladní 205/7,36001,Karlovy Vary

773 770 170

karlovyvary@armadaspasy.cz

armadaspasy.cz/pobocky/karlovy-vary/

K-centrum Cheb

Kostelní náměstí 15,35002,Cheb

354 426 129, 739 570 104, 739 570 10
kc.cheb@kotec.cz
www.kotec.cz

K-Centrum Karlovy Vary

Sportovní 359/32,36001,Karlovy Vary

Tel.: 773 140 022, 604 420 646

kcentrum.kv@seznam.cz ; kckvary@os-svetlo.net
http://www.svetlokadanzs.cz/sluzby/k-centrum-karlovy-vary/k-centrum/

K-centrum Sokolov

Marie Majerové 1764,35601,Sokolov

608 656 548
kc_sokolov@kotec.cz
www.kotec.cz

KOTEC o.p.s.

Nádražní náměstí 299/8,35301,Mariánské Lázně

608 656 564
ml@kotec.cz
www.kotec.cz

Pedagogicko psychologická poradna Cheb

Palackého 8,35002,Cheb

733 673 511
info-cheb@pppkv.cz
www.pppkv.cz/

Pedagogicko psychologická poradna Sokolov

  1. H. MÁCHY 1276 P.O. BOX 43,35601,Sokolov

352 604 964
info-sokolov@pppkv.cz
www.pppkv.cz

Protialkoholní a protitoxikomanická poradna

Myslbekova 4,36001,Karlovy Vary

353 230 880
mfrybertova@seznam.cz

Aktualizoval: Martin Ivány pro ICM Cheb 20. 2. 2019