Kulturní centra a střediska v regionu

Dům kultury Ostrov

Mirové náměstí 733, Ostrov

Tel.: 353 800 511

e-mail: ic@dk-ostrov.cz
web:http://www.dk-ostrov.cz

Městský dům kultury Sokolov

5. května 655, Sokolov

Tel.: 359 808 712

e-mail: ladislav.sedlacek@mdksokolov.cz

web:http://www.mdksokolov.cz/

Kulturní dům a společenské centrum Chodov

NÁMĚSTÍ ČSM 1022, 357 35 CHODOV

Tel.: 352 352 426

e-mail:kass@kasschodov.cz

web:http://www.kasschodov.cz/

La Ritma Aš

Kostelní 43, Aš

mob.: 720 992 936

e-mail:info@LaRitma.cz

web:http://www.laritma.cz/

Kulturní dům Jáchymov

K lanovce 988, Jáchymov

Tel.: 353 811 379

e-mail:ic-jachymov@volny.cz

web:http://mestojachymov.cz/kulturni-dum/d-2730

Lidový Dům Stará Role

Školní 358/7, Karlovy Vary – Stará role

mob.: 602 479 498

e-mail:info@ldkv.cz

web:http://www.ldkv.cz/

 

Kulturní dům a Multifunkční centrum Březová

Komenského 250, Březová u Sokolova

mob.: 725 984 492

e-mail:kino@mu-brezova.cz

web:http://www.mfc-brezova.cz/

Kulturní centrum Svoboda

Za Mostní branou 5; 350 02 Cheb

tel.: 354 423 311

e-mail:info@kcsvoboda.cz

web: http://www.kcsvoboda.cz/

Aktualizoval: Martin Ivány pro ICM Cheb 4/2020